Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

ViktigViten.no redaktor@viktigviten.no Oslo, 11. mai 2021 Høringssvar om koronasertifikat Sammendrag: • Skal det innføres vaksinepass for vaksiner som ikke har passert sikkerhetstestene? • De fleste coronavaksinerte dyr i dyrestudiene døde da de senere ble eksponert for coronavirus. Et påbud om vaksinepass kan medføre store helseskader og død for svært mange. • 0 av 4 kriterier for nødbruk av vaksiner er oppfylte. • Covid-19 er bare smittsom i 4 – 8 dager, men nesepinnetesten fortsetter å slå positivt ut flere måneder etterpå (The Lancet, 17. februar 2021). • WHOs nye testkriterier: Positiv PCR-test er ikke lenger nok alene. Nå skal kliniske undersøkelser hos lege utføres og Ct-verdi noteres (20. januar 2021). • Immunitet mot Covid-19 gir immunitet mot mutasjonene da disse er maks 0,3 % ulike. Har man immunitet mot covid-19, har man også immunitet mot årets varianter (M. Yeadon). 1. Coronavaksinene er ikke godkjente Det fins ingen godkjent vaksine for covid-19. Coronavaksinene har ikke passert sikkerhetstestene. Det er forsket i 20 år, men ingen har fått det til. Coronavaksinene er bare godkjente til nødbruk (EUA). Se uttalelse fra FDA (Legemiddelverket i USA) i desember 2020. 1. Kriteriene for nødbruk er: 1. Det eksisterer en nødsituasjon. 2. Det fins ingen adekvate, godkjente og tilgjengelige alternativer. 3. Produktet er effektivt til å forhindre COVID-19. 4. De kjente mulige gevinstene må overgå de kjente og mulige risikoene til produktet. Alle disse kriteriene må oppfylles for å tillate bruken av produktet. 1. Nødsituasjon Vår nødsituasjon skyldes pandemien som er erklært. Men en pandemi er ikke lenger å regne som en nødsituasjon. I 2009 fjernet WHO formuleringen “enormt mange syke og døde”. Etter 2009 er en pandemi bare å regne som en sykdom med stor utbredelse og manglende immunitet. Nå kan en influensa epidemi erklæres som pandemi. 2. 3. 2. Ingen alternativer Ivermectin, hydroxychloroquine og corticosteroider er godkjente legemidler som har vært brukt i flere tiår. De har vist dokumentert effekt gjennom flere studier av høy kvalitet. 4. Disse legemidler er nå blitt forbudt eller ignorert i mange land. Mike Yeadon, ex. Pfizer visepresident og sjefsforsker for allergi og luftveier (33:43 – 34:48): «Myndighetene forbyr alternative behandlinger av covid19 som har dokumentert virkning. Hvorfor gjør de dette?» «Det finnes alternative og farmakologiske behandlinger. Folk har hørt om hydroxychloroquine, corticosteroider og Ivermectin. Alle disse har dokumentert sin virkning i studier av god kvalitet. Så hvorfor snur myndigheter verden over blikket vekk og nekter å se på disse behandlingene? Hvis de hadde brukt dette, ville grunnlaget for nødbruk av corona-vaksinene falt bort. Som en medisinoppdager har jeg vært veldig frustrert over å se at det fins minst 3 – 4 alternative behandlinger jeg definitivt skulle ønsket for meg selv og mine nærmeste for covid-19. Myndighetene har enten forbudt dem og aktivt sagt at disse ikke kan brukes, eller de har bestemt seg for å vende det døve øret til.» 5. 3. Produktet kan være effektivt til å forhindre covid-19 Rapporter og statistikk fra mange land, deriblant Norge, viser økning i antall covid-19 tilfeller og antall covid-19-døde etter coronavaksinasjon i 2021. 11. Dette kan skyldes at piggproteinet som alle coronavaksinerte har fått mye av, inneholder gensekvensen som slår positivt ut på covid-19-testen. 4. Gevinstene må overgå risikoene Rapporteringssystemet for alvorlige vaksinehendelser i USA (VAERS): 6. Dødsfall fra vaksinasjon 1. kvartal 2018 = 12 Dødsfall fra vaksinasjon 1. kvartal 2019 = 18 Dødsfall fra vaksinasjon 1. kvartal 2020 = 23 Dødsfall fra vaksinasjon 1. kvartal 2021 = 2917 Antistoffet som alle covid-vaksinene får kroppen til å lage, kan kryssreagere med minst 28 typer av kroppsvev. 7. A. Vojdani, E. Vojdani, D. Kharrazian. PubMed.gov, 19. Januar 2021 Dette antistoffet vil være i kroppen livet ut. Konklusjon: • Det fins ikke noe kriterium som rettferdiggjør nødbruken av coronavaksiner. • De fleste coronavaksinerte dyr i dyrestudiene døde da de senere ble eksponert for coronavirus. Et påbud om vaksinepass kan medføre store helseskader og død for svært mange. 10. • Skal det innføres vaksinepass for vaksiner som ikke har passert sikkerhetstestene? 2.Lockdown uten grunnlag Mike Yeadon (3:17 – 3:32): «Covid-19, mindre dødelig enn influensa for dem under 70.» «Viruset er sannsynligvis mer dødelig enn en influensa for eldre over 70 år, men mindre dødelig enn en influensa for dem under 70 år. Er responsen fra myndighetene passende? NEI. Hovedsakelig hele den arbeidende befolkningen har mindre risiko enn ved en influensa.» 5. Covid-19 er bare smittsom i 4 – 8 dager, men nesepinnetesten fortsetter å slå positivt ut flere måneder etterpå. 8. M.J. Mina, T.E. Peto, M. G. Fiñana, M. G. Semple, I. E. Buchan. The Lancet, 17. februar 2021 The Lancet. PCR tester på gensekvenser. Disse kan man finne i levende virus, døde virus og rester av døde virus. Høsten 2020 hadde mange rester av døde coronavirus i seg. Derfor testet mange mennesker positivt på covid-19 uten å ha symptomer. 20. januar 2021 kom det nye testkriterier fra WHO. De sier at PCR-testen nå skal vurderes sammen med kliniske undersøkelser hos lege og Ct-verdien skal noteres. Norge har som medlemsland, forpliktet seg til å følge det Internasjonale Helsereglementet til WHO. Skal det innføres vaksinepass med krav om negativt testresultat for covid-19, må vel de nye testkriteriene til WHO følges? 9. 3. Skrekkscenariet Dr. Lee Merritt, ortopedi- og nevrokirurg, ex. president the Association of American Physicians and Surgeons (20:26 – 22:44): “Jeg gir deg del 1 (vaksinen), og så kommer du i kontakt med del 2 (viruset) og dør.” “Jeg vil fortelle hva som skjedde i dyreforsøkene. Det har vært fire ulike vaksiner og tre ulike dyrestudier som jeg vet om. I ildere, katter og et annet dyr. De startet etter SARS med katter. Etter MERS prøvde de med ildere og et annet dyr. Det som skjedde, var at alle dyr døde. Det skjedde ikke i det stille. Men de døde ikke av vaksinen. De døde av det som kalles for Antistoff Avhengig Forsterking (ADE). Dette skjedde: Først lager de RNA. Så får dyrene vaksinen og er ok. Deretter gir du dyrene viruset som de nå skal være immunisert mot. Når de så utfordrer kattene med SARS, istedenfor at viruset blir drept, så gikk immunresponsen ut og kodet viruset. Viruset kom inn i kattene som en trojansk hest, usynlig for kattenes eget immunforsvar. Deretter formerte de seg uten å bli oppdaget og drepte katten med overveldende sepsis og hjertesvikt. Det samme skjedde med ilderne. Det samme skjedde hver gang de prøvde dette. Vi har aldri lyktes å passere dyreforsøkene for denne type virus. Vi har ikke gjort dette i mennesker før. Denne vaksinen ble distribuert til vaksinesentre før FDA engang sa de ville godkjenne den. HVA?! Jeg har aldri sett dette skje før. Den lengste tiden de har fulgt folk etter vaksinasjon, er to måneder. Vel, det er ikke tilstrekkelig for å vite at vi ikke vil få problemer med slik Antistoff Avhengig Forsterking.” 10. Mike Yeadon: 36:11 – 37:52 «Hvilket umoralsk monster ønsker å pushe eksperimentelle vaksiner på barn for en sykdom de knapt får?» «Man prøver å overbevise gravide kvinner i 20-årene til å bli vaksinert. Hvilket umoralsk monster kan gjøre noe slikt? Det pågår pediatriske forsøk, dvs. studier på barn, for en sykdom de ikke får. I Storbritannias f.eks. har ikke et eneste friskt barn dødd. Og vi har 10 millioner barn under 10 år. Planen er at de senere i år skal vaksineres. Dette er fullstendig ulogisk. Det fins ikke noe klinisk gevinst hvis de ikke er i en utsatt gruppe. Hvordan setter man da i gang de kjente risikoene pluss de ukjente? Det er derfor jeg gjør disse intervjuene. Vi er hinsides det uforsvarlige når man pusher disse vaksinene på folk som ikke har forhøyet risiko for å dø av covid-19. Det fins ingen etisk grunn til dette. Hvis det ikke er en godsinnet grunn til dette, må det være en ondsinnet. «Vi skal tvinge alle kvinner, menn og barn og babyer til et globalt og unikt vaksinepass IDsystem.» Hvis folk ikke står imot dette, vil dette være slutten på demokrati overalt.» 5. 4. Asymptomatiske smittebærere Mike Yeadon (5:43 – 6:37): «Covid-variantene er minst 99,7 % identiske.» «Hvis man ser etter de variantene som er mest forskjellig fra den originale sekvensen som sprang ut fra Wuhan i Kina i desember 2019, vil man finne at de er mindre enn 0,3 % forskjellig. På 16 måneder har viruset endret seg 0,3 % i sin sekvens. Det betyr at alle variantene er 99,7 % identiske. Dine øyne vil ha problemer med å se forskjellen. Det samme er tilfelle for ditt immunsystem.» 5. Mike Yeadon (7:53 – 9:39): «Som erfaren immunolog vet jeg at dette er løgn.» «Du husker kanskje i 2003, da hadde vi et SARS-CoV-1 virus, som ikke spredte seg så mye i verden. SARS-Cov-2, dvs. fjorårets versjon, er 80 % lik SARSCoV-1. En gruppe med immunologer klarte å finne noen som hadde hatt SARSCoV-1 i 2003 og spurte om de var villige til å donere litt blod. Forskerne trakk ut T-hukommelsesceller for å se om de fremdeles husket SARS-CoV-1 17 år senere. Det gjorde cellene. T-cellene reagerte fremdeles på SARS-CoV-1. Det neste forskerne gjorde, var å se om T-cellene også ville reagere på dagens SARS-CoV-2. Det gjorde de alle sammen. Det burde ikke være rart siden virusene er 80 % like. Det betyr at en 20 % forskjell ikke er nok til å lure kroppen til å tro at SARS-CoV-2 er et helt nytt virus. Så hvorfor vil man da i det hele tatt tro at 0,3 % forskjell vil være nok til å skape et problem? Svaret er: Det er ikke nok. Hvorfor blir vi fortalt noe annet? Mitt ærlige svar er: Dette er ikke min kriminelle handling, så jeg vet ikke hvorfor de gjør det. De lyver til oss. De forteller oss rett og slett usanne påstander. Som erfaren immunolog, som leser min litteratur, teori og erfarer i praksis, vet jeg at dette er løgn. Dette bekymrer meg.» 5. Mike Yeadon (18:04 – 19:25): «Begrepet om at en frisk person kan overføre et respiratorisk virus uten å vise symptomer, ble oppfunnet for ett år siden.» «"Asymptomatisk overføring av smitte", dette begrepet om at en helt frisk person kan representere en respiratorisk virustrussel for en annen person, ble oppfunnet for ett år siden. Det har aldri vært nevnt før. Går man tilbake i tid finner man lite stoff om dette, noe som er overraskende hvis dette er noe som vanligvis skjer. Det er ikke mulig for en kropp å være full av respiratorisk virus og ikke ha symptomer som andre kan se. Det er ikke mulig. Det er ikke sant at folk uten symptomer representerer en stor trussel for et respiratorisk virus.» 5. Referanser: 1. FDA (legemiddelverket i USA) (5:08 – 6:04): https://www.youtube.com/watch?v=EV7pZCUrHJM 2. Gammel pandemidefinisjon, WHO.int (websiden april 2009): https://web.archive.org/web/20090418142949/http://www.who.int/csr/diseas e/influenza/pandemic/en/ 3. Ny pandemidefinisjon, WHO.int (websiden mai 2009): https://web.archive.org/web/20090520211728/http://www.who.int/csr/diseas e/influenza/pandemic/en/ https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/more-changing-webpageswho http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/05/04/swine.flu.pandemic/index.html 4. Behandling for covid-19: https://www.americasfrontlinedoctors.org/covid-19/treatments 5. Mike Yeadon, ex. Pfizer visepresident og sjefsforsker for allergi og luftveier https://odysee.com/@TLAVagabond:5/Michael-Yeadon-Interview-FormerPfizer-VP-Speaks-Out-On-Dangers-mRNA-Vaccines-COVID-Illusion:8 6. Dødstall for vaksinasjon 1. kvartal (VAERS): https://vaers.hhs.gov/ 7. PubMed.gov, 19. januar 2021, studie om kryssreaksjon ved coronavaksinasjon: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33584709/ 8. The Lancet, studie om PCR-testen, 17. februar 2021: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425- 6/fulltext?fbclid=IwAR2GKTiF4Tjo5B1n_GRPY2sY5lTTO1UNuX1zwvzDQjHF6E8h5Xf75Nn3Sg 9. WHO, nye testkriterier, 20. Januar 2021: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivdusers-2020-05 10. Dr. Lee Merritt, ortopedi- og nevrokirurg, ex. president the Association of American Physicians and Surgeons (ca. 20:26 – 22:44): https://rumble.com/vcv1ul-bio-warfare-and-weaponization-of-medicineamid-covid.html 11.Økt covid-19-smitte etter vaksinasjon: https://viktigviten.no/vaksinasjon-verre-enn-covid-19/ https://www.worldometers.info/coronavirus/