Høringssvar fra Chris P. Beiken

Dato: 12.05.2021

Kjære politiker/byråkrat.

Du har ingen konstitusjonell eller annen gyldig myndighet til å trosse konstitusjonene, som du skylder din begrensede autoritet, delegert til deg av og gjennom folket, og som du svor eden din på; likevel, ved dine handlinger mot folket har du krenket disse edene og engasjert deg i utallige tilfeller av inkompetanse, uaktsomhet, pliktforsømmelse, misforståelse, oppvigling, opprør, forræderi og kriminell, grunnlovsstridig oppførsel som gjør deg uegnet til å inneha et offentlig verv.

Til tross for de ovennevnte faktiske, lovlige stillingene, viser dine grunnlovsstridige handlinger, som beskrevet gjennom hele denne erklæringen, tydelig hvordan du har brutt alle de ovennevnte lovlige stillingene, forfatningene, din embedsed, handlet mot allmennhetens gode ved bevisst og forsettlig å bryte allmennhetens tillit og begå oppstandelse og opprør.

Vær oppmerksom på at, som nevnt ovenfor og nedenfor, hvis du ikke spesifikt motbeviser in natura, noen av anklagene, påstandene og stillingene som er angitt i denne erklæringen, så innrømmer du stilltiende for dem, og disse innrømmelsene vil være lovlig brukt mot deg. Følgende avsnitt og andre i hele denne erklæringen beskriver noen av dine ulovlige, grunnlovsstridige handlinger, som har skadet meg selv og andre.

Din erklæring om en unntakstilstand for diagnosekriteriene for COVID-19 for en serie lungebetennelser og influensarelaterte symptomer og påstandene om at det eksisterer et "nytt koronavirus" er basert på en rekke antagelser som er åpenbart falske:

1. Ifølge den internasjonale komiteen for taxonomi av virus (ICTV) Coronaviridae Study Group (CSG) 2. mars 2020, antydet de foreløpige dataene at det var tilstrekkelig variasjon til å bestemme at dette var et nytt virus kontra en mutasjon av kjente koronavirus, var ikke basert på etablerte vitenskapelige prinsipper, men var lydhør overfor Verdens helseorganisasjons tidligere ubegrunnede erklæring om nyhet om både viruset og en ny sykdom.

2. Det kunne ikke være noen uavhengig verifisering av de epidemiologiske modellene som forutsier alvorlig infeksjon og dødelighet, ettersom de underliggende modellene og dataene ikke ble publisert, og når de ble søkt, angivelig ble ødelagt for å gjøre undersøkelsen umulig;

3. I strid med statens lovgivning ble det ikke fremlagt noen medisinsk eller vitenskapelig bevis for å fastslå selv årsakssammenhenger mellom SARS CoV-2 og symptomene på COVID-19, i stedet avhengig av utenlandsk regjerings hørselshevring og antagelse;

4. Siden 2003 opprettholdt det amerikanske departementet for helse og menneskelige tjenester og deres underordnede organisasjoner - National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - et patent som forhindret enhver uavhengig organisasjon fra å teste for tilstedeværelsen av koronavirus som kan overføres til mennesker gjennom 2018, noe som resulterer i en fullstendig mangel på testteknologi;

5. Ingen statstjenestemenn har for nøyaktighet eller sannhet vurdert noen av årsaksuttalelsene i nøderklæringen som inneholder falske, misvisende og terrorinduserende uttalelser;

6. I strid med veletablert juridisk presedens fra Jew Ho v. Williamson, 103 F. 10, 26 (CCND Cal. 1900) og påfølgende folkehelselov, ble vilkårlige og lunefulle regler påført en del av befolkningen som ikke var anvendt generelt, noe som resulterer i ulovlig inneslutning av en sunn befolkning uten grunnlag i vitenskap eller faktum;

Helseminister Bent Høie, klarte ikke å gi tilstrekkelig testing for å bekrefte eller benekte tilstedeværelsen eller fraværet av "et nytt koronavirus", og basert på nylige rapporter fra testing av fengslede personer rapportert av Reuters, 96% av fanger som tester positive for coronavirus er asymptomatiske, og viser at de ikke har til og med etablert en statistisk sammenheng mellom viruset og sykdommen;

Verken FHI, eller noen folkehelseansvarlig har fulgt evidensbasert, fagfellevurdert, klinisk vitenskap som viser at verken sosial distansering (på opptil 6 fot separasjon) eller bruk av masker har noen klinisk effekt i en sunn befolkning, og at innføring av en slik politikk utelukkende er for å fremkalle frykt og terror i befolkningen; Som et resultat av disse og andre faktiske fakta, er ordrene dine og de som følger av disse ordrene utstedt i strid med statens grunnlov ulovlige og ikke kan håndheves. Jeg krever herved at du øyeblikkelig opphører og opphører i din suspensjon av mine konstitusjonelt garanterte, iboende, umistelige rettigheter og de som tilhører den vanlige borger.

For din referanse kan du gjennomgå følgende fakta:

25. april 2003 sendte United States Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (heretter kalt "CDC") en søknad om et USA (Application Number Coronavirus isolert fra mennesker. "Krav 3 –US46592703P, deretter utstedt som US patent 7 776 521) med tittelen “En metode for å oppdage et alvorlig akutt respiratorisk syndrom-assosiert koronavirus (SARS-CoV) i en prøve ...; og krav 4 -A kit for å oppdage et alvorlig akutt respiratorisk syndrom-assosiert coronavirus (SARS-CoV) i en prøve ..., ga CDC en lovbestemt markedsekskluderingsrett for påvisning av og prøvetaking for alvorlig akutt respiratorisk syndrom- assosiert koronavirus (SARS-CoV). Å sikre denne retten ga CDC enerett til å forske på, kommersielt utnytte eller hindre andre i å drive aktiviteter som involverte SARS-CoV siden 2003. 24. september 2018 klarte ikke CDC å betale de nødvendige vedlikeholdsavgiftene på dette patentet og deres rettigheter utløp med ingen varsling utstedt av CDC som advarer privat sektor om denne beslutningen.

Fra april 2003 til september 2018 eide CDC SARS-CoV, dets evne til å bli oppdaget og muligheten til å produsere sett for vurderingen. I løpet av denne 15-årsperioden ble effekten av tildelingen av denne retten ukjent i forfatningen i 2013 av USAs høyesterett i tilfellet Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics - mener at kommersiell utnyttelse av enhver forskning eller kommersiell aktivitet i USA som involverer SARS-CoV, vil utgjøre en brudd på CDCs ulovlige patent.

Det ser ut til at CDC og National Institute of Allergy and Infectious Diseases ledet av Anthony Fauci (heretter "NIAID" og "Dr Fauci" i løpet av patenthåndhevelsesperioden og etter at Høyesteretts dom bekreftet at patenter på genetisk materiale var ulovlige. henholdsvis) inngikk handel mellom stater (inkludert, men ikke begrenset til å jobbe med Ecohealth Alliance Inc.) og med utenlandske nasjonale enheter (spesielt Wuhan Institute of Virology og Chinese Academy of Sciences) gjennom 2014 og senere National Institutes of Health Gi R01AI110964, for å utnytte sine patentrettigheter.

Det ser videre ut at CDC og National Institute of Allergy and Infectious Diseases (heretter "NIAID") inngikk handel mellom stater i løpet av perioden med patenthåndhevelse og etter høyesteretts dom som bekreftet at patenter på genetisk materiale var ulovlig. men ikke begrenset til å samarbeide med University of North Carolina, Chapel Hill) og med fremmede nasjoner (spesielt Wuhan Institute of Virology og Chinese Academy of Sciences representert av Zheng-Li Shi) gjennom U19AI109761 (Ralph S. Baric), U19AI107810 ( Ralph S. Baric), og National Natural Science Foundation of China Award 81290341 (Zheng-Li Shi) et al. 2015-2016.

Videre ser det ut til at i løpet av perioden med patenthåndhevelse og etter høyesteretts dom som bekreftet at patenter på generisk materiale var ulovlig, inngikk CDC og NIAID handel mellom stater (inkludert, men ikke begrenset til å samarbeide med University of North Carolina, Chapel Hill) og med fremmede nasjoner for å gjennomføre kimær konstruksjon av nytt koronavirusmateriale med spesifikke virulensegenskaper før, under og etter beslutningen fra National Institutes for Health i 17. oktober 2014 om at dette arbeidet ikke var tilstrekkelig forstått for dets biosikkerhet og sikkerhetsstandarder.

I denne henvendelsen antas det at CDC og dets medarbeidere var:

a) fullt klar over arbeidet som ble utført ved hjelp av deres patenterte teknologi;

b) inngått eksplisitte eller implisitte avtaler, inkludert lisensiering, eller andre vederlag; og,

c) forsettlig engasjert en eller flere utenlandske interesser for å videreføre utnyttelsen av deres egenutviklede teknologi da USAs høyesterett bekreftet at slike patenter var ulovlige, og når National Institutes of Health utstedte et moratorium for slik forskning.

Det ble rapportert at i januar 2018 sendte den amerikanske ambassaden i Kina etterforskere til Wuhan Institute of Virology og fant at, “Under samspill med forskere ved WIV-laboratoriet, la de merke til at det nye laboratoriet har en alvorlig mangel på riktig trente teknikere og etterforskere som trengs for å trygt betjene dette laboratoriet med høyt inneslutning. ” Washington Post rapporterte at denne informasjonen var inneholdt i en kabel datert 19. januar 2018. Over et år senere, i juni 2019, utførte CDC en inspeksjon av Fort Detricks US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (heretter kalt "USAMRIID") og beordret den lukket etter å ha påstått at deres inspeksjon fant farer for biologisk sikkerhet. En rapport i tidsskriftet Nature i 2003 (423 (6936): 103) rapporterte om samarbeid mellom CDC og USAMRIID om koronavirusforskning ble etterfulgt av betydelig påfølgende samarbeid. CDC, for det som ser ut til å være den samme typen bekymring som ble identifisert i Wuhan, valgte å fortsette arbeidet med den kinesiske regjeringen mens den lukket US Army-anlegget.

CDC rapporterte det første tilfellet av SARS-CoV-lignende sykdom i USA i januar 2020 med CDCs Epidemic Intelligence Service som rapporterte 650 kliniske tilfeller og 210 tester. Gitt at det mistenkte patogenet først ble implisert i offisielle rapporter 31. desember 2019, kan man bare konkludere med at CDC:

a) hadde mekanismen og derved å utføre tester for å bekrefte eksistensen av et "coronavirus"; eller,

b) ikke hadde nevnte mekanisme og rapporterte falskt informasjonen i januar.

Det tester troverdighet for å antyde at WHO eller CDC kunne produsere og distribuere tester for et "nytt" patogen når deres egen påfølgende post om utvikling og distribusjon av tester har vist seg å være uten pålitelighet.

Rundt 12. mars 2020, i et forsøk på å berike sine egne økonomiske interesser ved å sikre ytterligere finansiering fra både føderale og stiftelsesaktører, valgte CDC og NIAIDs Dr Fauci å avbryte testing og klassifisere COVID-19 ved lunefull symptompresentasjon alene. Ikke overraskende var dette nødvendig av det tilsynelatende fallet i saker som utgjorde Dr. Faucis og andres kriterier for å frata borgerne deres første endringsrettigheter.

For tiden er standarden i henhold til statlige og territoriale epidemiologer Interim-20-ID-01 for COVID-19-klassifisering:

I polikliniske eller telehelsemessige forhold må minst to av følgende symptomer være indikert: feber (målt eller subjektiv), frysninger, rigor, myalgi, hodepine, ondt i halsen, ny lukt og smaksforstyrrelse(r)

ELLER

minst ett av følgende symptomer må indikeres: hoste, kortpustethet eller pustevansker

ELLER

Alvorlig luftveissykdom med minst ett av følgende:

● Klinisk eller radiografisk bevis på lungebetennelse, eller:

● Akutt respiratorisk nødsyndrom (ARDS).

OG ingen alternativ mer sannsynlig diagnose

Laboratoriekriterier for rapportering

● Påvisning av SARS-CoV-2 RNA i en klinisk prøve ved bruk av en deteksjonstest for molekylær amplifikasjon.

● Påvisning av spesifikt antigen i en klinisk prøve.

● Deteksjon av spesifikke antistoffer i serum, plasma eller fullblod som indikerer en ny eller nylig infeksjon serologiske metoder for diagnose defineres for tiden.

Etter å ha påført Verdens befolkning alvorlig skade gjennom økonomiske vanskeligheter som følge av beskyldninger om en "epidemi" eller "pandemi", fremsatte CDC og NIAID, og ​​presidenten i USA og forskjellige guvernører i de respektive Statene, standarder for å oppheve restriktive forhold som er i strid med den første endringen i grunnloven og tjener utelukkende til å berike seg selv. CDC og NIAID er "for profitt" selskaper og er ikke en del av regjeringen og holdes ikke ansvarlige eller ansvarlige for deres uærlige og villedende propaganda som brukes til å skape panikk og frykt blant verdens befolkning. Både tilstedeværelsen av en vaksine eller behandling, og, eller utviklingen av testing - som bare er til fordel for de mulige konspirerende partiene og deres medsammensvorne - er angitt som en betingelse for å gjenåpne landet. Dette ser ut til å være et utvetydig brudd på loven, og bør i så fall straffeforfølges umiddelbart.

CDC og WHO og FHI valgte å forplikte seg til en fortelling om et nytt koronavirus - utstillingsegenskaper som var forventet i US patent 7 618 802 utstedt til University of North Carolina Chapel Hill's Ralph Baric - og i fravær av testprotokoller valgte han å insistere på at SARS-CoV-2 var patogenet som var ansvarlig for tilstander som var i samsvar med moderat til alvorlig akutt respiratorisk syndrom.

Nå kommer GRØNT vaksinepass. Noen må stilles til ansvar for dette massive overgrepet på det frie demokratiet.