Høringssvar fra Nina L.

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Brudd på menneskerettighetene hvis dette blir innfridd.