Høringssvar fra Belawed

Dato: 12.05.2021

Bruk av slike sertifikater reiser åpenbart etiske dilemmaer og det er ingen samfunnshensyn som tilsier en slik ordning. Etter at Who i 2009 endret definisjonen for "pandemi" og fjernet farlighetsgraden kan man i dag kalle nesten alt en pandemi. Det har også per d.d dødd flere mennesker av vaksinene enn av selv sykdommen. Menneskeretts- og rettferdighetshensyn tilsier at denne ordningen i tillegg til at vi ikke har en farlig sykdom for de aller fleste tilsier at det vil være hinsides og innføre et slikt pass. Må tillegge at jeg er sjokkert over at regjeringen i det hele tatt forslår noe slikt. Har dere fått fra vettet?