Høringssvar fra Linda

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er en norsk statsborger som sier NEI til koronasertifikat.

• Dette er frihetsberøvelse for de som ikke vil ha vaksine.

• Dette er brudd på grunnloven.

• Dette er grunnlag for diskriminering.

• Dette er medisinsk apartheid.

• Dette vil være slutten på individuell frihet og et fritt land.