Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er brudd på grunnloven.