Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147784

Dato: 06.05.2021

Å innføre vaksinepass er grovt diskriminerende. Dette er direkte segresjon og er helt uakseptabelt. Å ta vaksinen bør være helt frivillig og ikke gi noen bestemte fordeler som borger. Å ikke ta vaksinen må være et likeverdig valg som det å ta den, og må ikke medføre tap av rettigheter som borger.