Høringssvar fra Jannica Hagnestad

Dato: 07.05.2021

Jeg er sterkt imot en vaccinesertfikat av mange grunner.

Det er det en brudd på mine rettigheter till eget valg av medecinsk behandling.

Det strider mot grunnloven å diskriminere mennesker på slik måte.

Vaccinen har ikke blitt testet for langtidsbivirkninger og burte ikke ha hvert godkjent før det.

Vaccinen har allrede forårsaket dødsfall og alvorlige bivirkninger.

Speciellt barn burte ikke vaccinertes da de ikke er i risk for sykdommen.

Jeg opplever dette som ett brydd mot mine mennsklige rettigheter og som en medicinsk apartheid uten tilstrekkelig grunn.