Høringssvar fra Elin Ingebrigtsen ✨

Dato: 07.05.2021

NEI!!! til vaksinepass

Har ikke regjeringen lært noe som helst av historien både under krigen og den såkalte 'fornorskningen'?

Har ikke norske politikere lest og innsett viktigheten av menneskerettighetene?

Har ikke norske politikere fått nok dommer mot seg i EMD?

Det heter så fint 'ingen skam å snu i tide', men Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen ER allerede brutt i forbindelse med 'Covid' så vi er langt over grensa for å snu uten skam OG straffbare handlinger. Derimot er det ALLTID 'bedre sent enn aldri'!

HVER og EN er ansvarlig for hva de er med på, å ikke ta ansvaret for å beskytte folk og deres rettigheter etter de nevnte lovers intensjon, er IKKE smart, godt, moralsk eller etisk forsvarlig når man er ansatt og betalt nettopp for å ta det ansvaret!

At dette forslaget i det hele tatt legges frem er et formidabelt overtramp og tillitsbrudd.