Høringssvar fra Kai Bye-Egenes

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat!