Høringssvar fra Karl Gerth Kvilhaug

Dato: 07.05.2021

Dette må da være i strid med grunnlovens paragraf 98 hvor det legges vekt på at intet menneske skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Det er valgfritt for nordmenn å vaksinere seg og det er derfor grunnlovstridig å forskjellsbehandle nordmenn som ikke er vaksinerte.
Statsministeren gikk så langt som å ytre på landsdekkende tv at det også kan bli benyttet hos handelsstanden.