Høringssvar fra Elias Engeskog Wind

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Et klart og tydelig NEI til innføring av «Koronasertifikatet»

Innføring av et slikt type sertifikat vurderes i strid med Grunnloven, Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, Nürnbergprinsippene og Barnekonvensjonen (i de tilfeller hvor barn er berørt av sertifikatet).

Ikke minst er det i strid med enhver sunn fornuft, logiske slutninger og det moralske kompasset.

For øvrig, basert på en gjennomgang av tilgjengelig nasjonal og internasjonal forskning, analyser og statistikk, så finner jeg ikke ett – 1 – holdepunkt til støtte for innføring av et koronasertifikat.

Man kan bare undres over hvilken «kunnskapsbase» departementet/myndighetene lener seg til når de foreslår denne absurde endringen i smittevernloven og et forsøk på å innføre et type sertifikat som ikke hører hjemme i demokratiske samfunn.

Bergen, den 12.05.2021

T. Elias Engeskog Wind