Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette sertifikatet er en trussel mot den menneskerettslige friheten til å velge omkring egen helse, og det vil føre til at folk føler seg enda mer presset til å vaksineres for å kunne delta i samfunnet på like fot med andre. Dette er allerede et veldig sterkt press fra myndigheter og media. For friske mennesker bør friheten til å velge selv hva man vil delta på, hvor man vil reise osv være en selvfølge uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Det blir vaksinetvang med et slikt sertifikat. Og det vil føre til at noen behandles som annenrangs borgere og kan bli utsatt for både mobbing og andre ubehageligheter. Noen kan også oppleve yrkesforbud og sosial utfrysing fordi de ikke er vaksinert.

Dette sertifikatet vil videre medføre tvang til å utsette seg selv for vaksineeksperimenter vi absolutt ikke kjenner konsekvensene av i dag. Men vi vet allerede at det innebærer helserisiko å la seg vaksinere. Samtidig vet vi også at vaksinene ikke gir noen sikker beskyttelse, så på den måten kan sertifikatet gi falsk trygghet for vaksinerte.