Høringssvar fra Ole-Jørgen Strømberg

Dato: 05.05.2021

Forslaget diskriminerer, splitter befolkningen og leder til diktatur. Man tvinger sine medmennesker til å ta en eksperimentell vaksine basert på et virus som ikker isolert. Dette strider mot grunnloven og menneskerettighetene.