Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 11.05.2021

Vedlagt er høringssvar fra Unio om koronasertifikat - endringer i Smittevernloven.

Med vennlig hilsen

Jan-Christian Kolstø

seniorrådgiver Unio

Vedlegg