Høringssvar fra Hilde Prein

Dato: 07.05.2021

Jeg er i mot innføring av vaksinepass. Det er fordi jeg mener det i praksis gir svært begrensede bevegelsesmuligheter for de uvaksinerte. Da blir det meningsløst å hevde at vaksinen er frivillig.