Høringssvar fra Janja

Dato: 08.05.2021

Høringssvar nr 1.

Imot corona vaksine pass. Det er mange 1000 bevis ar selvom en ta vaksine blir smittet.

Corona er ikke en farlig virus ,og de som har dårlig helse fra før ,ville ikke overleve en gang lungebetennelse.

Norge overdriver og prøver å drive ufrivillig tvang, som går på grunnleggende menneskerettigheter!

Nei til det! Nei til corona vaksine pass !

Vi ønsker å beholde våres grunnleggende rett til frihet.