Høringssvar fra Dag Lønnerød

Dato: 11.05.2021

Høringssvar til forslag om koronasertifikat.
Hvis jeg har forstått riktig, skal koronasertifikat gi oss "privilegier" som det å bevege oss fritt innenlands eller utenlands, under forutsetning av at vi "klarer å ta" sertifikatet.
Med å "klare å ta" sertifikatet mener jeg at man enten må pådra seg covid-19 , og siden bli frisk fra denne, og kunne dokumentere dette, eller man må være villig til å ta en type genterapi (vaksinen) som enda ikke er testet over lang tid, og dermed bare har en slags nødgodkjenning.
Jeg har god helse, og "klarer" antageligvis ikke å pådra meg sykdommen. Jeg har bestemt at jeg ikke vil stille i forsøksgruppen på genterapi. Dermed er jeg ikke blandt dem som "klarer å ta sertifikatet".
Bevegelsesfrihet - både innenlands og utenlands - er grunnlovsfestede rettigheter man har i et fritt land.
Norske myndigheter sier i dag at man skal få frihet til å bevege seg hvor som helst hvis vi "klarer sertifikatet", som om dette er noe positivt. Som om vi skal få noe.
Vi får jo ingenting. Vi blir fratatt grunnlovsfestede rettigheter hvis vi ikke "klarer å ta" det nye sertifikatet. De kan ikke gi oss noe vi har fra før.
Dette framstår for mange - inkludert meg - som at våre myndigheter prøver å innbille oss at de gjør oss en tjeneste, eller gir oss noe - friheten.
Dette konseptet med å ta med den ene hånden (ta fra oss bevegelsesfriheten) og gi med den andre (gi oss tilbake bevegelsesfriheten) under gitte forutsetninger (gjør som jeg sier), og la det framstå som om man gir noe til noen, når man egentlig strammer til kontroll og makt, kjenner man best fra psykiatrien. I psykiatrien kalles det for psykopati. Psykopater har en egen evne til å få folk til å føle at man skylder dem noe.
Den medfødte psykopatens teft for å oppnå makt, blir også brukt i mange diktatur. I diktatur setter man denne typen ondskap i system, for at en liten elite skal kunne meske seg på bekosting av andre.
Myndigheter som innfører koronasertifikat må aldri forveksles med redelige ledere i et fungerende demokrati.
På grunn av at dette har blitt lagt fram som et forslag, foreslår jeg at Stortinget hevder mistillit til sittende regjering, og ber dem gå, og at forslaget om et koronasertifikat inngår i historien som en "nestenulykke".
Hilsen Dag Lønnerød