Høringssvar fra Dag Reidar Bye

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass bør ikke innføres av følgende grunner:

Det er ikke mulig å dokumentere at det eksisterer et Covid 19 virus. Det en derimot kan gjøre er å kalle et hvilket som helst virus for Covid 19.

Det er ikke mulig å dokumentere at PCR testene måler er Covid 19 virus, spesielt ikke et virus som ikke kan defineres.

https://www.collective-evolution.com/2020/11/23/portuguese-court-rules-that-the-pcr-test-is-unable-to-determine-a-covid-19-infection

https://www.bitchute.com/video/N0k4e7hOIVwB/

https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/

Hvis en godtar at Covid 19 er et konkret, påviselig virus, så er viruset ikke verre enn tidligere corona virus. Hvert år har 1000-2000 mennesker i Norge omkommet av influensa. Enda flere av lungebetennelse. Døds tallene for Covid er lavere. Hong Kong viruset fra 1969 har omtrent samme dødelighet som dagens Covid. (tall fra armstrongeconomics.com) Norge har tidligere klart seg utmerket uten vaksinepass.

Vaksinene er farlige. De fleste får bivirkninger, noen svart alvorlige. Noen dør.

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/gates-admits-700000-people-may-die-from-his-vaccine/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/983472/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_vaccine_analysis_print-pdf

Den viktigste talsmannen for vaksinepass heter Bill Gates, og er selv eugeniker. Han har uttalt offentlig at tallet på verdens befolkning kan reduseres ved hjelp av vaksiner. (Ted Talk Huston, 2017) Han brukte her uttrykket "wipe out a lot of humanity". Han mener det er for mange mennesker på planeten, og antallet bør reduseres med 10-15%. Han er den største donatoren til WHO, som danner grunnlaget for mye av regjeringens covid-politikk. 23 april 2020 kom han med følgende uttalelse til CNN: "We want to use Covid-19 as an excuse to get everyone vaccinated." April 2020 Reddit AMA: "We want to have everyone vaccinated and then we'll have an RFID chip implanted in them som we can track them."

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at det som i dag brukes som covid-vaksine, i det hele tatt er en vaksine. Det kan like gjerne omtales som genmanipulering, eller eksperimentering med genmanipulering på uvitende mennesker. Moderna er forøvrig en forkortelse for "modified RNA". Joseph Mengele ble så vidt jeg vet dømt for eksperimentering på mennesker, der mye av eksperimenteringen ble utført gjennom injeksjoner.

https://www-youtube.com/watch?v=FU-cqTNQhMM

Det er ikke noe grunnlag for å tro at det som i dag kalles vaksiner hindrer spredning av noe som helst. Det er allerede leger og forskere som mener vaksinen ødelegger immunforsvaret, istedenfor å styrke det.

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/2-year-old-dies-in-covid-vaccine-experiment/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=RSS

https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-076208015556/Public_health-emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf

En vet ikke hvor lenge vaksinen er effektiv. Mange av reglene for vaksinepass blir derfor basert på ren gjetting. En vil få en administrasjon basert på villkårlig maktbruk.

Vaksiner og vaksinepass vil alltid være en dårlig løsning, siden virus muterer hele tiden. Når en vaksine allerede er blitt testet for langtidsvirkninger, dvs i flere år, vil de allerede være uttdaterte når de kommer i bruk, siden en i mellomtiden har fått nye virus. Influensa vaksine har en hatt i snart 80 år, og influensa lever i beste velgående. Vaksiner er noe som først og fremst tjener interessene til dem som lager vaksine. Produsentene av covid-vaksinene er også blitt fritatt for søksmål mot å bli holdt erstatningsansvarlige for eventuelle skader.

Når virus drepende medikamenter er noe som hele tiden skal bannlyses fra offentligheten, samtidig som de beviselig eksisterer, så avslører det også hvilke interesser og verdier et vaksinepass representerer. En skal hindres tilgang til en effektiv behandlig, uten bivirkninger. En skal samtidig påtvinges en farlig behandling, som kun noen få tjener på. Her er det oligarkiets interesser som er enerådende. De kan betale for det meste, også forskningsrapporter. En av deres viktigste interesser er depopulasjon.

Vaksinepass danner en presedens for enda mer kontrolltiltak. I det øyeblikket det oppstår nye virus, sannsynligvis til høsten, vil en sannsynligvis få krav om utvidet bruk av vaksinepass, eventuell vaksinepass i det uendelige, ettersom virus er overalt. Det dannes nye virus hele tiden.

De samme miljøene som vil ha vaksinepass tillater heller ingen diskusjon rundt Covid. Utgangspunktet er at covid-tiltakene, som jeg regner med kommer fra EU, er noe som det ikke skal såes tvil om. Alle påstandene og direktivene, f.eks fra EU, skal alltid være sanne. En er med andre ord ikke spesielt interessert i realiteter. Blind tiltro til maktmennesker, politiske agendaer, har erstattet vitenskaplig tenkning. Istedenfor diskusjoner har en trusler om å miste jobben. Istedenfor argumentering har en fått psykisk krigføring. Istedenfor selvstendig tenkning har en fått selvutsletting. Ingen ting av dette er tillittsvekkende. Det er grunnleggende menneskefiendlig. Egentlig er det like menneskefiendlig som vaksinene til Bill Gates. En har fått en helsepolitikk som er basert på menneskeforakt.

Det er i utgangspunktet medikamenter som dreper virus, og som gjør vaksinering irrelevant. Det behøver ikke være vanskeligere enn å gå på apoteket og kjøpe hydrogenperoksid og en forstøver.

Vaksinepass er i beste fall unødvendig.

Det en trenger er muligheten for å ha en selvstendig tenkning, som er løsrevet fra EU og WHO, dvs organisasjoner som påstår at norske politikere ikke har rett til sine egne oppfatninger.