Høringssvar fra john berg

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

v aksinesertifikat er diskriminering og splittelse av samfunnet.. Splitt og hersk.