Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat er den dummeste ide jeg har hørt i mitt lange liv. Vaksiner bør være frivillige. De som frykter koronaviruset kommer til å ta vaksinen. Samme gjelder eldre og de med underliggende sykdommer. Vi snakker om en sykdom som er i de fleste tilfeller ufarlig for unge og friske mennesker! Dessuten må vi leve med dette viruset for godt. Det er et RNA virus som kommer til å mutere! Til slitt blir det som en vanlig influensa! Som for øvrig tar liv av mange mennesker!