Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113830

Dato: 06.05.2021

Jeg forlanger at dette lovforslaget ang endringer i smittevern loven avvises!

Før regjeringen går til aksjon og endrer lovgrunnlaget vårt, må en se på reelle fakta rundt covid sars-2-situasjonen. Det er fortsatt ikke lagt frem hele gensekvenser av viruset, som derfor er modellert in silico. Viruset kan behandles med medisinering; ivermectin, hydroxychloroquin og derfor er ikke behovet for vaksine tilstede. Vaksinen som er produsert, er eksperimentell og både vector- og mRNAvaksinen har manglende fartstid og godkjenninger for å bli regnet som en trygg vaksine. Vaksinen beskytter ikke mot smitte, overføring og bivirkninger er ukjent. Dyrestudier har hatt negative resultater og det har ikke lykkes å fremstille et godkjent produkt. At regjeringen går frem og behandler det norske folk som prøvekanin uten vitenskaplig grunnlag, er urovekkende. Bruken av PCR-testing, som bevist gir falske positive, for å legge frem statistikker over 'smittede, og spre fryktpropaganda stiller dere alle i et dårlig lys. Jeg krever at regjeringen behandler folket med den respekt det fortjener og åpner samfunnet igjen, da det ikke eksisterer den minste årsak til å la være.