Høringssvar fra Karianne A Solvikaas

Dato: 11.05.2021

Jeg støtter IKKE et koronasertifikat.

Et slikt pass vil skape et unødig press på folk som av ulike årsaker ikke kan, eller ønsker å ta vaksinen. Vi har et fritt vaksinevalg i Norge og et slikt pass vil indirekte "presse" folk til å ta vaksinen mot sin vilje fordi de vil ellers miste mange av sine rettigheter. Da blir ikke dette frivillig lenger og svært uestisk føler jeg!

Jeg mener at et slikt pass vil skape et splittet samfunn uten de verdier som Norge er tuftet på. FRIHET, likeverd og menneskerettigheter.

Norge må ikke følge EU, men kanskje heller være et land som kan gå foran som et banebrytende godt eksempel med fokus på ovennevnte verdier og tillit til folket!

Vi må ikke innføre et slikt sertifikat nå.
La det gå litt tid og la oss se hvordan vaksinene fungerer, hva som skjer med samfunnet, langtidsbivirkninger og viruset videre.

La oss gå foran som gode eksempler. 🙏🙏🙏