Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106956

Dato: 06.05.2021

Dette vil bryte med grunnleggende menneskerettigheter og kan derfor ikke gjennomføres.