Høringssvar fra Nils Grønvold

Dato: 07.05.2021

Det er helt uakseptabelt å diskrimenere folk på bakgrunn av hvilken frivillig medisinsk behandling de har gjennomgått, eller hvilke sykdommer de har hatt. Det er heller ikke ok å lage et opplegg som forutsetter at alle må ha smart phone. Planer om vaksinepass må skrinlegges umiddelbart.