Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Et vaksinepass/ koronasertifikat strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Dette er veien til et diktatur!

Dette er min kropp og mitt valg når det gjelder å velge om en vil være en prøvekanin for å få sprøyet inn i seg eksperimentell genmanipulert dose, som er potensielt dødelig, og som ingen kjenner langtidsvirkningene av.