Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126832

Dato: 06.05.2021

Jeg nekter å bli kontrollert på denne måten. Det er min borgerplikt å heve stemmen når demokratien er under trussel. Det handler ikke om å være konspirasjonsteoretiker, det handler om å avveie fordelene mot ulempene. Viruset er ikke dødelig nokk til å ty til slike drastiske tiltak.