Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Er mot å dele samfunnet opp i to grupper mennesker!