Høringssvar fra Partiet De Kristne Balsfjord

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vi har følgende merknader:

1) Det finnes allerede et internasjonalt system med vaksinasjonssertifikater. Vaksiner ligger i det norske SYSVAK-systemet. Et nytt system trenges ikke. Det fører bare til mer byråkrati og utgifter.

2) Den norske befolkningen har allerede levd under store innskrenkninger av friheter som f. eks. bevegelsesfrihet og religionsutøvelse. Et system som gir noen borgere friheten tilbake, vil nødvendigvis føre til at de andre fortsatt lever under innskrenkninger som allerede har gitt og fortsatt vil gi dårligere helse.

3) Den foreslåtte endringen vil skape splittelse innad i familier, skoleklasser, arbeidskollegaer og grupper av alle slag. Den kan føre til yrkesforbud.

4) Høringsfristen i denne saken påklages. En uke er for kort.