Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass er direkte brudd på menneskerettigheter. Lite testet vaksine, med ukjente langsiktige bivirkninger blir påtvunget på befolkningen. Mennesker må få lov å ta valget, som kan potensielt påvirke deres helse, selv. Konsekvensene av dette valget skal ikke påvirke våre friheter.