Høringssvar fra Jan Herdal

Dato: 10.05.2021

Forslaget om koronasertifikat bør avvises. Dette er et svært inngripende og stigmatiserende tiltak som bringer samfunnet i autoritær retning, og det kan i praksis undergrave prinsippet om frivillig, informert vaksine/medisinsk behandling, som er en grunnleggende menneskerettighet.