Høringssvar fra Kasper

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til å innføre coronasertifikat i demokratiske Norge. Dette hører ikke hjemme i vårt land, og kommer til å dele befolkningen inn i 2 grupper. Det vil bli et enormt press med å la seg injisere av vaksiner med rekordmange rapporterte bivirkninger.
Disse vaksinene er som å spille russisk rullett med eget liv.

Den testen som viser om du faktisk har oppnådd immunitet, nemlig en antistoff test vil ikke være gyldig på et corona sertifikat. Det er jo veldig ulogisk.... Er ikke det det viktige her? Å oppnå immunitet? Det går faktisk an å danne antistoffer på naturlig vis, det har menneskeheten gjort helt siden vi kom til jorda....
Mange av oss har vært smittet uten å vite det, og har dermed dannet antistoffer. Mange vaksinerte danner ikke antistoffer heller ifølge en dansk undersøkelse. Der hadde hver 3. fullvaksinerte ikke dannet antistoffer. Vi ser stadig eksempler på at fullvaksinerte blir både smittet av covid-19, og dør av det.... Man vet heller ikke om vaksinerte kan smitte videre...

Jeg må til slutt nevne som mange andre før meg at dette bryter mot den Norske Grunnlov, Menneskerettighetene og Nürnberg kodeksen.

Hvis ikke dette blir stanset etter alle disse protestene, stiller jeg et stort spørsmålstegn angående Demokratiet vårt.