Høringssvar fra Margrete Mascher

Dato: 06.05.2021

Jeg nekter på innføring av korona pass i Norge! Dette er imot demokratiske prinsipper og den norske grunnloven.

Dette vil føre til segregering. Og tap av fri ferdsel, ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. Nei til ett delt samfunn, med 1.rang borgere versus 2.rang borgere.

(Vi må vel ha lært noe av historien, 2.verdenskrig. Der jødene måtte ha gul stjerne på jakkene sine, der de fikk kun adgang i butikker merket med "gul stjerne" ).