Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103043

Dato: 06.05.2021

Hvordan kan dere tvinge igjennom koronasertifikat for vaksiner med betinget godkjenning og med ukjente langtidsbivirkninger? Har dere ikke tatt noe lærdom fra svineinfluensa pandemien og den medisinske skandalen det var? Er det meningen at vi skal identifisere oss med en qr kode- ønsker dere å skape denne fremtiden for deres egne barn og barnebarn? Dette går mot et overvåkningssamfunn og lite fritt samfunn. Er det meningen at man skal teste friske mennesker uten symptomer før reiser, arrangementer osv? Hva vil denne sykeliggjøringen gjøre med folk? Jeg støtter ikke forslaget!