Høringssvar fra A.Mygland

Dato: 05.05.2021

Jeg er sterkt imot å innføre koronapass,det er likestilt med å innføre aparheid og diktatur. Det bryter både med Norges grunnlov og universelle menneskerettigheter som folkevalgte på Stortinget er satt til å forvalte på vegne av det norske folk. Det bryter også med Nurembergkodeksen i den forstand at faktisk mange vil føle seg presset til å ta i mot injeksjon av eksperimentell syntetisk mRNA treapi som ikke har vært benyttet på mennesker før! Det foreligger ingen entydig dokumentasjon på at disse injeksjonene er effektive og trygge. Derfor anser jeg denne praksisen som forsøkes innføres som en forbrytelse mot folket.