Høringssvar fra Eva-Anita Strøm

Dato: 09.05.2021

Nei til korona pass! Nei til å endre loven, for å kunne innføre diskriminerende tiltak i befolkningen.