Høringssvar fra Nina L. Bøckmann

Dato: 11.05.2021

Dette lovforslag bryter med både

- Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

- De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

og

- Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

De "vaksiner" som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige nødgodkjente og eksperimentelle og har aldri tidligere vært testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Kort og godt oppsummert ett sterkt NEI til dette vaskinepasset.