Høringssvar fra Eivind Johannes Lindtjørn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat er ikke nødvendig. Testresultat burde gå inn som en del av en pasients annen type helseinformasjon på HelseNorge. Den bruk som forespeiles ved et slikt sertifikat er en type innskrenkning av frihet som setter en svært farlig presedens. Det står ikke i noe forhold til den trussel denne pandemien i praksis har medført for ellers friske mennesker. Derimot vil et slikt pass bli en betingelse for å kunne utøve noen av våre mest grunnleggende rettigheter, stadfestet i både grunnlov og menneskerettigheter. Når man tar et skritt tilbake og ikke lar seg styre av frykten som er forsøkt skapt rundt den siste bølge av viruset oppleves koronasertifikat som et direkte overtramp fra myndighetenes side. Dette bør begraves og fra et land som Norge sin side, som internasjonalt markerer seg som en beskytter av menneskerettighetene, bør det arbeides for at ideen om et koronasertifikat internasjonalt blir begravet.