Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til korona pass ! Dette er grunnlag for diskrimering , medisinsk apartheid , brudd på menneskerettighetene !