Høringssvar fra Gunhild Desilets

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er medisinsk apartheid og diskriminering av mennesker. Dette vil bryte med menneskerettighetene og grunnloven. Om Norges politikere gjennomfører dette er de på lik linje med Hitler og nazismen. Jeg godkjenner ikke dette og jeg går ikke inn en kontrakt om dette i mitt liv. Det bryter med mine menneskerettigheter. Jeg trodde Norge var et demokrati. Bare at Norges regjering vil høre dette viser Norge er langt fra å være et demokratisk styre. Folket har ikke en gang lov å velge hvilke saker som skal tas opp - de sakene som er viktige for folket over hele landet. Det hadde vert et ekte demokrati. Dette er globalisme.