Forsiden

Høringssvar fra Artha Helseconsult AS

Dato: 05.05.2021

Smittetall og dødstall støtter ikke behovet for en vaksine. På verdensbasis i 2020 så var det ingen overdødelighet. I Norge så må coronarelaterte dødsfall tredobles for å komme på nivå med de værste influensasesongene. Under disse influensasesongene så var det adlri snakk om massevaksinasjon, vaksinebevis, munnbindpåbud og holde meteren. Dette viser en av to ting. Enten så betydde ikke livene som gikk tapt under de årlige influensapandemiene noenting, eller så er dette følgene av at det kommer et politisk press utenfra Norges grenser.

Et vaksinepass er brudd på Grunnloven, Menneskerettighetene og Nurnbergkoden.

Et vaksinepass er intet mindre enn et medisinsk apartheid. For ikke å snakke om at vaksinene er hasteutvilket og kun nødgodkjent for bruk i unntakstilstand. Skadevirkninger på kort og lang sikt er helt uavklart.

Dere kommer til å bli holdt ansvarlig for dette en vakker dag. Vi kan ikke som mennesker og borgere i Demokratiet Norge sitte å tie mens vi se på at dette utspiller seg. Det strider imot all etikk, moral og sunn fornuft. Vaksinepass kan ikke gjennomfløres uten at det bryter med fundamentale rettigheter som borgere i et fritt og selvstendig demokrati som Norge skal være. Vaksinepass er noe halvparten av norges befolkning vil bekjempe, dette vil skape spild i folket. Og det vil være diskriminerende dersom man blir frarøvet de rettighetene man ble født med . Pandemien kan ikke engang kalles en pandemi etter den gamle definisjonen, denne ble jo endret i 2009. Vi er ikke dumme vi folket, tvert imot . Mange av oss har juridisk utdannelse og vi er både avokater, leger , vitenskapsfolk og biokjemikere, forskere som står imot dette og sier nei , dette godttar vi IKKE , denne motstanden kommer også fra verden over. Vi som mennesker godtar IKKE dette. Disse såkalte vaksinene er ikke noe annet enn et eksperiment som ikke kommer til å ende godt. Det ville være uetisk å gjennomføre dette, og ikke minst ulovlig. Hvor ble det av Norges Grunnlov og våre fødte rettigheter? Jeg sier herved NEI til vaksinepass apartheid! Dette kan dere ikke med loven i hånd gjennomføre.