Høringssvar fra Per Hadland

Dato: 07.05.2021

Koronasertifikat er ensbetydende med å begrense friheten til de som av forskjellige grunner ikke er blitt vaksinert. De skal altså bli straffet for å ha foretatt et valg angående sine egen helse og sin egen kropp. I et fritt samfunn skal den enkelte selv bestemme om man ønsker å bli vaksinert uten at man skal bli utsatt for diskriminering basert på de valg man tar. Ingen andre enn det enkelte, selvstendige individ skal bestemme over sin egen kropp og avgjøre hvilke legemidler og injeksjoner man skal stappe i seg. Koronasertifikat er udemokratisk og må ikke innføres.

Vennlig hilsen Per Hadland