Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148745

Dato: 06.05.2021

Høringssvaret må bli NEI. Sertifikatet vil skape forskjeller blandet folk og skape et segregeringssamfunn.