Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ber innstendig om at det ikke innføres Korona sertifikat. Regjeringen har hele tiden sagt at vaksinasjon er frivillig. De som har stolt på det regjeringen sier, skal de straffes nå? Det kan være mange ulike grunner for at en person ikke ønsker denne vaksinen uten å være vaksinemotstander, for eksempel gjentatt anafylaktisk sjokk fra før pandemien dukket opp, sterk allergi, mange sykehusinnleggelser osv. Dette må respekteres uten at den enkelte hele tiden må forklare sitt standpunkt.