Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Hei. Jeg tillater meg å komme med merknader til innføring av koronasertifikat. Jeg ber om at innføring av et slikt sertifikat ikke skal gjelde innenfor landets grenser, før alle i Norge har fått tilbud om vaksine. Det vil bli svært vanskelig for oss foreldre å framsnakke at vi skal følge koronareglene som blir bestemt hvis de som har fått vaksine skal ha fordeler av det samt de som har hatt koronasykdommen. Ikke gjør arbeidet til oss foreldre vanskelig med å innføre fordeler til de som er vaksinerte og til de som har hatt koronasykdom før alle har fått tilbud om vaksinen.