Høringssvar fra Gro Melleby

Dato: 05.05.2021

Jeg er totalt og absolutt imot dette.
Gro Melleby