Høringssvar fra Marit Bach

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Kan det være riktig av staten å innføre korona pass. ?

Mener at dette er segregering ut i fra dens defenisjon.

Da går vi tilbake til 1930 tallets Europa hvor jødene fikk davidstjernen sydd på sine klær slik at hirden kunne kjenne dem igjen.

Skal de som ikke bli vaksinert og ikke kan eller vil ønske om å vaksinere seg

Få trykt en stjerne i sitt reisebevis.?

Du er ikke vaksiner du er et B menneske.

Mvh Marit Bach