Høringssvar fra Linn Marthinussen

Dato: 11.05.2021

Mitt høringssvar

Det snakkes mest om smitte og ikke om sykdom og døde. Med en eksperimentell vaksine som ikke er ferdig utprøvd ennå og der det ikke kommer frem tall på hvor mange man kan redde fra covid med tiltak og lockdown så syns jeg koronasertifikat er et for drastisk tiltak som stider med menneskerettighetene våre.

Vaksine er frivillig og bør taes kun av personlige grunner , ikke fordi man får goder i samfunnet som andre uvaksinerte ikke får. Da blir det frivillig tvang og forskjellsbehandling i samfunnet.
Det er ikke alle som kan ta vaksine av ulike grunner, derfor syns jeg samfunnet bør åpnes opp for alle uavhengig av vaksine eller ikke.

Med et slikt press på å ta vaksinen så er jeg redd for at man ikke tar vaksinen med godt nok informert samtykke men mer av feilinformasjon og redsel.

Mvh Linn