Høringssvar fra Knut Erik Stormo

Dato: 09.05.2021

Innsigelser mot vaksinepass

  • Vaksinene som tilbys er på eksperimentstadiet og mangler de etablerte formelle utprøvninger og godkjenninger. Bivirkninger er ikke kartlagt. Antall døde rapportert hittil indikerer at i Norge vil vaksinene ha tatt livet av flere enn det de skal beskytte mot om hele befolkningen får vaksine.
  • Vaksinepass strider mot det lovfestede prinsippet om råderett over egen helse og fritt behandlingsvalg.
  • Måten vaksinepass er planlagt brukt til OG kan misbrukes til, vil føre til at mange ikke får et reelt valg om vaksine basert på egen helse, men press fra arbeidsgivere, kolleger o.l. og ikke minst et sterkt sosialt press.
  • Vaksinepass, med fordeler for noen – adgangsnekt for andre, vil føre til segregering av landets borgere a la det tidligere raseskillet i USA og apartheid i Sør-Afrika.
  • Kostbart og unødig byråkrati. Covid-19 epidemien har ikke vist seg verre enn influensasesongene de siste 30 årene, verken i antall sykehusinnleggelser eller dødsfall. Massevaksinering og vaksinepass mangler helsefaglige forankringer. Positiv test er overhodet ikke et mål på reelt smitteomfang eller antall sykdomstilfeller. Vaksineringen kan hittil heller ikke dokumentere redusert «smittespredning», slik våre helsemyndigheter nå feilaktig bruker begrepet. Grunnlaget for massevaksinering og vaksinepass faller således bort.
  • Det er stort potensiale for misbruk av de opplysningene man må gi fra seg.
  • Det forventes å utlevere sensitive helseopplysninger til ikke-helsepersonell. Opplysninger som pr. i dag ikke er tilgjengelige for annet enn behandlende helsepersonell. Uautorisert tilgang betegnes snoking og kan medføre refs/tiltale.