Høringssvar fra Laila Monica

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er et antidemokratisk forslag.